Organisatie

De Bikkershof is een prachtig groen binnenterrein in de stadswijk Wittevrouwen. De tuin is semi-openbaar terrein en wordt door de omwonenden beheerd en bestuurd. Het is een van de eerste zelfbeheerprojecten van de gemeente Utrecht, en zelfs landelijk.

Vanaf het begin richt de Bikkershof zich op natuur, cultuur en sociale cohesie. Deze aspecten zijn dan ook terug te vinden in de aanleg van de tuin en in de organisatie.
Lees meer over de totstandkoming van de tuin en de visie van waaruit deze wordt beheerd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Bewonersvereniging de Bikkershof bedraagt €15,00 per huishouden per jaar. Voor een eenpersoonshuishouden bedraagt het lidmaatschap €7,50 per jaar. Je kunt lid worden door het bedrag over te maken naar Triodosbank nr NL40TRIO0198379838 t.n.v. De Bikkershof o.v.v. Lidmaatschap (jaartal). Heb je een volkstuin? Dan ben je automatisch lid en hoef je geen lidmaatschap te betalen.

Bestuur
Het bestuur zorgt voor de langetermijnvisie en coördinatie van activiteiten.

De regels en afspraken zijn te vinden in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (steeds op de eerste woensdag in april) legt het bestuur verantwoording af. Het jaarverslag 2016 geeft een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt in april ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering op de website geplaatst.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Suzanne Visser
  • Doreen te Raa,
  • Joyce Parlevliet
  • Catherine Spruijt

Zelfbeheer en werkdagen
Op werkdagen – zie ook de agenda op deze website – wordt gezamenlijk aan het onderhoud gewerkt.
De data van de gezamenlijke werkdagen staan vermeld in het Jaarrooster 2017.  Dit is nog onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve planning volgt in april van dit jaar. Op de zaterdagse werkdagen is ook ecologisch hovenier Rob van der Steen aanwezig. Het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers, omwonenden en anderen. Speciale deskundigheid is niet nodig, enthousiasme is genoeg

Coördinatie: Karin Groeneweg en Hanneke Verkuil. Contact via info@bikkershof.nl

Volkstuinen
De huurders onderhouden hun volkstuintjes vanzelfsprekend zelf. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij actief zijn op meerdere werkdagen van De Bikkershof. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het volkstuinreglement2017. Het lidmaatschap voor een volkstuin is €35,00 per jaar. Dit is inclusief lidmaatschap van De Bikkershof.

Coördinatie: Hanneke Verkuil, contact via  info@bikkershof.nl

De dieren
De zorg voor de dieren gebeurt aan de hand van een dagrooster, door verschillende omwonenden en vrijwilligers. We hebben ook een imker, Tom van Impelen.

Coördinatie: Joyce Parlevliet,  contact via info@bikkershof.nl

Fietsenstalling
Er zijn twee stallingen naast de ingangen. Een abonnement voor de fietsenstalling is €44,00 per jaar. De abonnementhouder machtigt de Bikkershof om het bedrag jaarlijks af te schrijven. Het sleutelgeld bedraagt €25,00.

Beheerders
Ans Harterink: stalling Bekkerstraat
Paula Ringelberg: stalling Goedestraat
Contact via fietsenstalling@bikkershof.nl

Website en nieuwsbrief
Redactie: Suzanne Visser