Onze basisprincipes

Bij het beheer van de Bikkershof gaan we uit van een gesloten kringloop en van Permacultuur.

Eén belangrijk uitgangspunt is het realiseren van een groene kringloop in de tuin. Het gebruik van kompost uit de heemtuin voor de volkstuinen  is hier een voorbeeld van. Ook mest uit de hokken van de dieren wordt hergebruikt. De kippen houden in de winter de moestuinen vrij van muggenlarvenen andere insecten. Die zijn in bepaalde gevallen schadelijk voor de gewassen.

Composthoop, met op de achtergrond een houtril

Composthoop, met op de achtergrond een houtril

Van buiten wordt ook wel een en ander aangevoerd, zoals paardenmest, hooi en voer voor de dieren. Een deel van het voer voor de dieren bestaat daarbij uit voedselresten en keukenafval van omwonenden.  En er is samenwerking met de Estafette (biologische natuurvoedingwinkel) in de Biltstraat. Onverkochte groente, brood en fruit van de Estafette wordt deels als voer gebruikt voor de dieren en voor het overige tot kompost verwerkt voor de tuin. Zo houden we de lokale groene kringloop in stand en gaat niets verloren.

Het woord Permacultuur is afgeleid van de woorden ‘permanent’ en ‘agricultuur’; samengevoegd wordt het Permacultuur. Het doel van deze tuinmethode ligt in het woord verborgen. Permacultuur wil door middel van de samenwerking tussen mens en natuur een duurzaam voortbestaan van beiden realiseren. Het is een tuinontwerpmethode aan de hand van natuurlijke principes. Een permacultuursysteem wordt zo ontworpen dat het de veerkracht heeft van een natuurlijk ecosysteem. Dit is gebaseerd op het in stand houden en bevorderen van een natuurlijke kringloop. Het tuinontwerp wordt op deze manier praktisch, efficiënt, natuurlijk en zo divers mogelijk. Voor meer informatie over de achtergronden van Permacultuur kunt u terecht op www.permacultuurnederland.org