Onderhoud in zelfbeheer

Wieden op een werkdag

Wieden op een werkdag

De Bikkershof wordt door de bewoners zelf onderhouden.
Maar ook de gemeente heeft hierin een rol. Met de financiële ondersteuning vanuit het Leefbaarheidsbudget aan de Bewonersvereniging kan het reguliere onderhoud plaats vinden. Voor groot onderhoud, zoals de bestrating en speelmateriaal, is de gemeente verantwoordelijk.

Een belangrijke voorwaarde voor succesvol zelfbeheer is  voldoende draagvlak bij de bewoners. Bewoners moet goed worden geïnformeerd en zich betrokken voelen zodat het zelfbeheer een gedeelde verantwoordelijkheid is.  Ook bij de inrichting van de tuin is al toegewerkt naar het zoveel mogelijk betrekken van bewoners bij de tuin.  Bijvoorbeeld, door de aanleg van een dierenverblijf (dagelijkse zorg nodig) en van volkstuinen die aan de bewoners worden verhuurd (regelmatige werkers). Daarnaast heeft een aantal bewoners een vaste klus in de tuin: het maaien van het gras, het legen van de vuilnisbakken, het op orde houden van de zandbak en de verzorging van de dieren of het bijhouden van een specifiek stukje van de tuin als de kruidentuin of de boerentuin.

Ook zijn er over het jaar verspreid verschillende  ‘werkdagen ‘, waarop met ieder die dat wil in de tuin wordt gewerkt. Dit draagt ook belangrijk bij aan de sociale cohesie. Er wordt tijdens de werkzaamheden veel uitgewisseld en bijgepraat. Bewoners leren elkaar kennen en ondernemen gezamenlijk activiteiten.

Een pauze bij de picknicktafel

Een pauze bij de picknicktafel

Naast het noodzakelijke wieden en snoeien zijn er met de vereende krachten van de bewoners al een flink aantal projecten gerealiseerd. Mooie voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van de leemvijver met zuiverende helofyten en het plaatsen van de zonnepanelen.