Weet u dat…

  • de¬†Bikkershof tussen 09.00 en 18.00 uur voor iedereen toegankelijk is
  • de tuin door bewoners en vrijwilligers wordt onderhouden (ofwel in zelfbeheer)
  • dat we dat gezamenlijk op de werkdagen doen.

Voor de werkdagen en andere activiteiten: zie het Jaarrooster 2015